Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
10000
Mô tả vật lý :
179tr ; 17cm
Từ khóa :
Gáy sách :
153 / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01090cam a2200277 a 4500
0013851
00520161122193742.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c10000 |d5b
041##|avie
084##|a153 |bM458TR
100##|aNgọc Huệ
245##|a1001 cách sống lãng mạn |cNgọc Huệ
260##|aCà Mau |bNxb Mũi Cà Mau |c1998
300##|a179tr. |c17cm
520##|aSách nói lên tư duy cách sống lãng mạn cổ điển, lãng mạn trong khuôn khổ ngân sách. với những bài tình ca bất tử, đây cũng là kiểu cách sống lãng mạn có ngăn nắp nhằm triệt để một lối sống lãng mạn thiếu văn hóa
653##|aTâm lý
653##|aTâm lý cá nhân
700##|aNgọc Huệ |eTác giả
852##|bThư viện |jDPN.000464
852##|bKho Địa Chí |jDPN.000465,DPN.000464
852##|bKho đọc |jDV.011145
852##|bKho mượn |jMV.028309
920##|avn99
920##|a11.145 |abvv99
920##|ab28.308-09

Tóm tắt

13% progress

Sách nói lên tư duy cách sống lãng mạn cổ điển, lãng mạn trong khuôn khổ ngân sách. với những bài tình ca bất tử, đây cũng là kiểu cách sống lãng mạn có ngăn nắp nhằm triệt để một lối sống lãng mạn thiếu văn hóa ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.028308 Sẵn có Kho mượn
MV.028309 Sẵn có Kho mượn
DPN.000464 Sẵn có Kho Địa Chí
DV.011145 Sẵn có Kho đọc
DPN.000465 Sẵn có Kho Địa Chí
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 5 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau