Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
108000
Mô tả vật lý :
463tr. ; 21cm
Gáy sách :
895.1 / Đ455PH
Lượt lưu thông :
45
LDR01276cam a2200349 a 4500
00138893
00520170602143748.0
008170602b |||||||| ||||||||||||||
020##|c108000 |d12b
0411#|avie
0820#|a895.1 |bĐ455PH |214
1000#|aDiệp Lạc Vô Tâm
24510|aĐộng phòng hoa chúc cách vách : |bTiểu thuyết / |cDiệp lạc Vô Tâm ; Nguyễn Thị Thại dịch
260##|aH. : |bVăn học , |c2013
300##|a463tr. ; |c21cm
4900#|aTủ sách văn học - Ban văn học Amun
651#0|aTrung Quốc
653##|aTiểu thuyết
653##|aVăn học nước ngoài
7000#|aNguyễn Thị Thại , |edịch
852##|bTV.KD |jDV.030128 |tDV.030128
852##|bTV.KM |jMV.054757 |tMV.054757
852##|bTV.KM |jMV.054758 |tMV.054758
852##|bTV.LC |jLCV.035359 |tLCV.035359
852##|bTV.LC |jLCV.035360 |tLCV.035360
852##|bTV.LC |jLCV.035361 |tLCV.035361
852##|bTV.LC |jLCV.035362 |tLCV.035362
852##|bTV.LC |jLCV.035363 |tLCV.035363
852##|bTV.LC |jLCV.035364 |tLCV.035364
852##|bTV.LC |jLCV.035365 |tLCV.035365
852##|bTV.KM |jMV.051477 |tMV.051477
852##|bTV.LC |jLCV.031168 |tLCV.031168

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.030128 Sẵn có Kho đọc
LCV.035361 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035362 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035363 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035364 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035365 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035358 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.051477 Sẵn có Kho mượn
LCV.031168 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.054757Đang cho mượnKho mượn
MV.054758Đang cho mượnKho mượn
LCV.035359Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.035360Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 45 Đang lưu thông: 4 Sẵn có: 9 Tổng số: 13
thuw viejn caf mau