Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
86000
Mô tả vật lý :
367tr. ; 21cm
Gáy sách :
895.1 / CH460E
Lượt lưu thông :
44
LDR00828cam a2200241 a 4500
00139209
00520170307075819.0
008170307b |||||||| ||||||||||||||
020##|c86000 |d12b
0410#|avie
0820#|a895.1 |bCH460E |214
1000#|aDiệp Lạc Vô Tâm
24510|aChờ em lớn nhé, được không? : |bTiểu thuyết / |cDiệp Lạc Vô Tâm ; Nguyễn Thành Phước dịch
260##|aH. : |bVăn học , |c2013
300##|a367tr. ; |c21cm
4900#|aTủ sách văn học - Ban văn học Amun
653##|aVăn học nước ngoài
653##|aTiểu thuyết
653##|aTrung Quốc
7000#|aNguyễn Thành Phước , |edịch
852##|bTV.KM |jMV.051227 |tMV.051227
852##|bTV.LC |jLCV.030919 |tLCV.030919
930##|aLCV.030919

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.051227 Sẵn có Kho mượn
LCV.030919 Sẵn có Kho Luân Chuyển
DV.029630 Sẵn có Kho đọc
LCV.033743 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.033744 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.033749 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.053975Đang cho mượnKho mượn
MV.053976Đang cho mượnKho mượn
LCV.033745Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.033746Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.033747Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.033748Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 44 Đang lưu thông: 6 Sẵn có: 6 Tổng số: 12
thuw viejn caf mau