Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
55000
Mô tả vật lý :
311tr ; 21cm
Từ khóa :
Gáy sách :
428 / M558PH
Lượt lưu thông :
10
LDR01039cam a2200217 a 4500
00139420
00520161123081701.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c55000 |d2b
0410#|avie
082##|214 |a428 |bM558PH
24500|a10 phút tự học tiếng Anh mỗi ngày |cThe Windy, Nguyễn Thu Huyền chủ biên ; Mỹ Hương, Ngọc Mai hiệu đính
246##|a10 minutes for everyday self-study English
260##|aH. |bĐại học Quốc gia |c2013
300##|a311tr. |c21cm |e1CD
4900#|aTủ sách giúp học tốt tiếng Anh
520##|aGiúp bạn làm quen với các mẫu câu cơ bản và các đoạn hội thoại thông dụng; Giúp luyện nói tiếng Anh với người bản ngữ và luyện nghe với các bài hát tiếng Anh nổi tiếng
653##|aTiếng Anh |aĐàm thoại
7000#|aNguyễn, Thu Huyền |eChủ biên
7000#|aMỹ Hương |eHiệu đính
7000#|aNgọc Mai |eHiệu đính

Tóm tắt

13% progress

Giúp bạn làm quen với các mẫu câu cơ bản và các đoạn hội thoại thông dụng; Giúp luyện nói tiếng Anh với người bản ngữ và luyện nghe với các bài hát tiếng Anh nổi tiếng ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.051611 Sẵn có Kho mượn
LCV.031301 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 10 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau