Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
49000
Mô tả vật lý :
239 tr ; 21 cm
Gáy sách :
158.1 / M458TR
Lượt lưu thông :
3
LDR01078cam a2200217 a 4500
00139684
00520161123082202.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c49000 |d2b
0410#|avie
08214|a158.1 |bM458TR
24500|a100 câu chuyện bồi dưỡng tính trách nhiệm cho học sinh tiểu học |bTập 1 |cHồng Hoa biên soạn
260##|aH. |bHồng Đức |c2013
300##|a239 tr. |c21 cm
4900#|aNuôi dưỡng tâm hồn
5203#|aGiới thiệu những câu chuyện ngắn giúp hình thành nên tinh thần trách nhiệm từ khi còn bé ngoài ra còn có phần câu hỏi và bài học kinh nghiệm sau mỗi câu chuyện giúp các bé càng hiểu sâu sắc hơn những thông điệp mà mỗi câu chuyện mang lại
653##|aTâm lí học ứng dụng |aTrách nhiệm |aTruyện kể
7000#|aHồng Hoa |ebiên soạn
852##|bKho mượn |jMV.051569
852##|bKho Luân Chuyển |jLCV.031260
930##|aLCV.031260

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu những câu chuyện ngắn giúp hình thành nên tinh thần trách nhiệm từ khi còn bé ngoài ra còn có phần câu hỏi và bài học kinh nghiệm sau mỗi câu chuyện giúp các bé càng hiểu sâu sắc hơn những thông điệp mà mỗi câu chuyện mang lại ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.051569 Sẵn có Kho mượn
LCV.031260Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 3 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 1 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau