Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
2
Mô tả vật lý :
173tr ; 19cm
Gáy sách :
V23 / A107L
Lượt lưu thông :
0
LDR00689cam a2200241 a 4500
0013987
00520161122194040.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c2 |d1b
041##|avie
084##|aV23 |bA107L
245##|aÁnh lửa trong đôi mắt |bTập truyện ngắn và ký |cNhiều tác giả
260##|aH. |bPhụ nữ |c1980
300##|a173tr. |c19cm
653##|aTruyện ngắn
653##|aVăn học hiện đại
653##|aViệt Nam
700##|aNhiều tác giả |eTác giả
852##|bThư viện |jDV.005718
852##|bKho đọc |jDV.005718
920##|aVV99
920##|a5.718
941##|aHUYNH

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.005718 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau