Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
79000
Mô tả vật lý :
351tr. ; 21cm
Gáy sách :
895.1 / N462N
Lượt lưu thông :
42
LDR01003cam a2200289 a 4500
00139962
00520181002092226.0
008181002b |||||||| ||||||||||||||
020##|c79000 |d7b
0411#|avie
08214|a895.1 |bN462N
1000#|aCố Tây Tước
24510|aNơi nào đông ấm? : |bTiểu thuyết / |cCố Tây Tước ; Phùng Ngọc Hương dịch
260##|aH. : |bThời đại , |c2013
300##|a351tr. ; |c21cm
4900#|aTủ sách văn học - Ban văn học Amun
650#0|aVăn học nước ngoài
650#0|aTiểu thuyết
651#0|aTrung Quốc
7000#|aPhùng Ngọc Hương , |edịch
852##|bTV.LC |jLCV.030903 |tLCV.030903
852##|bTV.KD |jDV.029648 |tDV.029648
852##|bTV.KM |jMV.054011 |tMV.054011
852##|bTV.LC |jLCV.033825 |tLCV.033825
852##|bTV.KM |jMV.051211 |tMV.051211
852##|bTV.KM |jMV.054012 |tMV.054012
852##|bTV.LC |jLCV.033826 |tLCV.033826

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.030903 Sẵn có Kho Luân Chuyển
DV.029648 Sẵn có Kho đọc
LCV.033825 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.033826 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.051211Đang cho mượnKho mượn
MV.054011Đang cho mượnKho mượn
MV.054012Đang cho mượnKho mượn
Lượt lưu thông: 42 Đang lưu thông: 3 Sẵn có: 4 Tổng số: 7
thuw viejn caf mau