Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
77000
Mô tả vật lý :
335tr. ; 21cm
Gáy sách :
895.1 / N259CH
Lượt lưu thông :
63
LDR01038cam a2200289 a 4500
00139964
00520181107092023.0
008181107b |||||||| ||||||||||||||
020##|c77000 |d7b
0411#|avie
0820#|a895.1 |bN259CH
1000#|aMai Tử Hoàng Thời Vũ
24510|aNếu chỉ là thoáng qua : |bTiểu thuyết / |cMai Tử Hoàng Thời Vũ ; Nguyễn Thành Phước dịch
260##|aH. : |bVăn học , |c2013
300##|a335tr. ; |c21cm
4900#|aTủ sách văn học - Ban văn học Amun
650#0|aVăn học nước ngoài
650#0|aTiểu thuyết
651#0|aTrung Quốc
7000#|aNguyễn Thành Phước , |edịch
852##|bTV.KM |jMV.051304 |tMV.051304
852##|bTV.LC |jLCV.030996 |tLCV.030996
852##|bTV.KD |jDV.029703 |tDV.029703
852##|bTV.KM |jMV.054111 |tMV.054111
852##|bTV.KM |jMV.054112 |tMV.054112
852##|bTV.LC |jLCV.033990 |tLCV.033990
852##|bTV.LC |jLCV.033989 |tLCV.033989

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.029703 Sẵn có Kho đọc
MV.054111 Sẵn có Kho mượn
MV.054112 Sẵn có Kho mượn
MV.051304 Sẵn có Kho mượn
LCV.030996 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.033989Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.033990Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 63 Đang lưu thông: 2 Sẵn có: 5 Tổng số: 7
thuw viejn caf mau