Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Thanh Hóa: Nxb. Thanh Hóa, 2008
Giá tiền:
47500
Mô tả vật lý :
287tr ; 19 cm
Gáy sách :
895.1 / C110B
Lượt lưu thông :
2
LDR00527cam a2200169 a 4500
00139973
00520161123082756.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c47500 |d1b
0410#|avie
08214|a895.1 |bC110B
1000#|aCổ Long
24510|aCát bụi giang hồ |bTập 3 |cCổ Long
260##|aThanh Hóa |bNxb. Thanh Hóa |c2008
300##|a287tr. |c19 cm
653##|aVăn học nước ngoài |aTruyện kiếm hiệp |aTrung Quốc
852##|bKho mượn |jMV.050757,MV.050756

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.050756 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau