Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Thanh Hóa: Nxb. Thanh Hóa, 2010
Giá tiền:
290000
Mô tả vật lý :
323tr ; 19 cm
Gáy sách :
895.1 / H103GI
Lượt lưu thông :
0
LDR00582cam a2200181 a 4500
00140027
00520161123082905.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c290000 |d1b
0411#|avie
08214|214 |a895.1 |bH103GI
1000#|aNgọa Long Sinh
24510|aHải giác ma cung |bTập 2 |cNgọa Long Sinh
260##|aThanh Hóa |bNxb. Thanh Hóa |c2010
300##|a323tr. |c19 cm
520##|3#
653##|aVăn học nước ngoài |aTruyện kiếm hiệp |aTrung Quốc
852##|bKho mượn |jMV.050835,MV.050834,MV.050833,MV.050832

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.050831 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau