Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Thanh Hóa: Nxb. Thanh Hóa, 2007
Giá tiền:
32000
Mô tả vật lý :
287tr ; 19 cm
Gáy sách :
895.1 / B102V
Lượt lưu thông :
1
LDR00569cam a2200193 a 4500
00140179
00520161123083204.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c32000 |d1b
040##|eAACR2
0411#|avie
08214|214 |a895.1 |bB102V
1000#|aCổ Long
24510|aBạch vạn kiếm khách |bTập 5 |cCổ Long
260##|aThanh Hóa |bNxb. Thanh Hóa |c2007
300##|a287tr. |c19 cm
520##|3#
650#4|aVăn học nước ngoài |xTruyện kiếm hiệp |zTrung Quốc
852##|bKho mượn |jMV.050773

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.050772 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau