Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
31500
Mô tả vật lý :
191tr. ; 21cm
Gáy sách :
394.597 31 / B100M
Lượt lưu thông :
0
LDR01451cam a2200349 a 4500
00140246
00520191106102613.0
008191106b |||||||| ||||||||||||||
020##|c31500 |d5b
0410#|avie
08214|a394.597 31 |bB100M |214
24500|a36 món ngon Hà Nội / |cVũ Bằng, Hoàng Sơn Công, Lý Khắc Cung... ; Quốc Văn tuyển chọn
260##|aH. : |bThanh niên , |c2010
300##|a191tr. ; |c21cm
4900#|aTủ sách Tinh hoa Thăng Long - Hà Nội. Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến
504##|aThư mục: tr. 188
520##|aGhi lại những cảm nhận tinh tế về văn hoá ẩm thực của người Hà Nội qua 36 món ăn ngon truyền thống như: bánh cuốn, bánh đúc, chả cá, phở bò, phở gà...
650#7|aẨm thực . |2Bộ TK TVQG
650#7|aVăn hoá . |2Bộ TK TVQG
650#7|aMón ăn . |2Bộ TK TVQG
653##|aBộ TK TVQG |aHà Nội
7000#|aThuý Hằng
7001#|aVũ Bằng
7000#|aQuốc Văn , |eTuyển chọn
7001#|aHoàng Sơn Công
7001#|aLý Khắc Cung
7001#|aKim Dung
852##|bTV.LC |jLCV.031453 |tLCV.031453
852##|bTV.LC |jLCV.031454 |tLCV.031454
852##|bTV.KM |jMV.051770 |tMV.051770
852##|bTV.KM |jMV.051771 |tMV.051771
852##|bTV.KD |jDV.027707 |tDV.027707

Tóm tắt

13% progress

Ghi lại những cảm nhận tinh tế về văn hoá ẩm thực của người Hà Nội qua 36 món ăn ngon truyền thống như: bánh cuốn, bánh đúc, chả cá, phở bò, phở gà... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.031453 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.031454 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.051770 Sẵn có Kho mượn
MV.051771 Sẵn có Kho mượn
DV.027707 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 5 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau