Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ 1
Xuất bản :
Giá tiền:
49000
Mô tả vật lý :
247 tr ; 20 cm
Gáy sách :
294.3 / A105L
Lượt lưu thông :
0
LDR01073cam a2200205 a 4500
00140887
00520161123084703.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c49000 |d2b
0411#|avie
08214|214 |a294.3 |bA105L
1000#|aThích Thánh Nghiêm
24510|aAn lạc từ tâm |cThích Thánh Nghiêm ; Thích Quang Định dịch
250##|aTái bản lần thứ 1
260##|aCà Mau |bNxb. Phương Đông |c2011
300##|a247 tr. |c20 cm
4900#|aPhật pháp ứng dụng
5203#|aPhân tích các khía cạnh khách quan khiến con người không hạnh phúc như: sinh, lão, bệnh, tử là khổ, oán thù phải gặp gỡ, ân ái phải biệt li, phiền muộn do thân tâm mang lại... và từng bước dẫn dắt chúng ta vượt qua đau khổ, biết được lí do đau khổ và chỉ rõ hướng đi tìm hạnh phúc đích thực
653##|aPhật giáo |aGiáo lí |aHạnh phúc
7000#|aThích Quang Định |eDịch

Tóm tắt

13% progress

Phân tích các khía cạnh khách quan khiến con người không hạnh phúc như: sinh, lão, bệnh, tử là khổ, oán thù phải gặp gỡ, ân ái phải biệt li, phiền muộn do thân tâm mang lại... và từng bước dẫn dắt chúng ta vượt qua đau khổ, biết được lí do đau khổ và chỉ rõ hướng đi tìm hạnh phúc đích thực ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.030777 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.051083 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau