Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ 1
Xuất bản :
Giá tiền:
49000
Mô tả vật lý :
216 tr ; 20 cm
Gáy sách :
294.3 / B312A
Lượt lưu thông :
2
LDR00992cam a2200205 a 4500
00140926
00520161123084751.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c49000 |d1b
0411#|avie
08214|214 |a294.3 |bB312A
1000#|aThích Thánh Nghiêm
24510|aBình an trong nhân gian |cThích Thánh Nghiêm ; Thích Quang Định dịch
250##|aTái bản lần thứ 1
260##|aH. |bTừ điển Bách khoa |c2013
300##|a216 tr. |c20 cm
4900#|aPhật pháp ứng dụng
520##|aGhi lại nội dung các buổi thuyết giảng của hòa thượng Thích Thánh Nghiêm ở Đài Loan, Mỹ và một số quốc gia khác xoay quanh các chủ đề: An tâm, an thân, an gia, an nghiệp; Mạch sống giáo dục và Đối diện tương lai
653##|aPhật giáo |aTriết lí |aCuộc sống |aGia đình |aThuyết giảng
7000#|aThích Quang Định |eDịch

Tóm tắt

13% progress

Ghi lại nội dung các buổi thuyết giảng của hòa thượng Thích Thánh Nghiêm ở Đài Loan, Mỹ và một số quốc gia khác xoay quanh các chủ đề: An tâm, an thân, an gia, an nghiệp; Mạch sống giáo dục và Đối diện tương lai ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.051082 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau