Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Lần xuất bản :
Tái bản có sửa chữa và bổ sung
Xuất bản :
Giá tiền:
15000
Mô tả vật lý :
208tr ; 19cm
Gáy sách :
902.7(V) / M450TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01448cam a2200313 a 4500
0014097
00520161122194321.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c15000 |d3b
041##|avie
084##|a902.7(V) |bM450TR
100##|aTân Việt
245##|a100 = một trăm điều nên biết về phong tục Việt Nam |cTân Việt
250##|aTái bản có sửa chữa và bổ sung
260##|aH. |bVăn hóa dân tộc |c1997
300##|a208tr. |c19cm
520##|aSách trình bày dưới dạng hỏi đáp xuất xứ của các phong tục đã tồn tại ở nước ta như : cưới hỏi, sinh chưởng, giao thiệp, đạo hiếu, lễ tang, giỗ tết tế lễ, vấn đề chọn ngày giờ ... những kiến thức trình bày trong cuốn sách này, chỉ chấm phá một vài nét đặc sắc, lý thú, qua những bài học truyền thống miệng, rãi rác thu lượm được từ các ông gìa bà cả trong dân gian.
653##|aPhong tục
653##|acưới hỏi
653##|atrang lễ
653##|aViệt Nam
653##|agiao tế
700##|aTân Việt |eTác giả
852##|bThư viện |jDV.010938
852##|bKho mượn |jMV.028132
852##|bKho đọc |jDV.010938
920##|avv98
920##|a10.938 |abvv98
920##|ab28.131-32

Tóm tắt

13% progress

Sách trình bày dưới dạng hỏi đáp xuất xứ của các phong tục đã tồn tại ở nước ta như : cưới hỏi, sinh chưởng, giao thiệp, đạo hiếu, lễ tang, giỗ tết tế lễ, vấn đề chọn ngày giờ ... những kiến thức trình bày trong cuốn sách này, chỉ chấm phá một vài nét đặc sắc, lý thú, qua những bài học truyền thống miệng, rãi rác thu lượm được từ các ông gìa bà cả trong dân gian. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.028132 Sẵn có Kho mượn
MV.028131 Sẵn có Kho mượn
DV.010938 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau