Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Giá tiền:
60000
Mô tả vật lý :
254tr. : 12tr. ảnh ; 21cm
Gáy sách :
915.97 / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01533cam a2200301 a 4500
00141089
00520181004084353.0
008181004b |||||||| ||||||||||||||
020##|c60000 |d2b
0410#|avie
08214|a915.97 |bM458TR |214
24500|a100 câu hỏi - đáp về biển, đảo : |bDành cho tuổi trẻ Việt Nam / |cNguyễn Duy Chiến, Nguyễn Chu Hồi, Vũ Ngọc Minh...biên soạn
260##|aH. : |bThông tin và Truyền thông , |c2013
300##|a254tr. : |b12tr. ảnh ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
520##|aGồm các câu hỏi đáp về vị trí, vai trò và tiềm năng của biển, đảo Việt Nam. Các vấn đề liên quan đến các quyền và bảo vệ các quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Xây dựng và phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển, đảo Việt Nam
650#7|aChủ quyền . |2Bộ TK TVQG
650#7|aĐảo . |2Bộ TK TVQG
650#7|aBiển . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách hỏi đáp
7001#|aNguyễn Duy Chiến , |ebiên soạn
7001#|aNguyễn Đình Mạnh , |ebiên soạn
7001#|aNguyễn Chu Hồi , |ebiên soạn
7001#|aVũ Ngọc Minh , |ebiên soạn
7001#|aNguyễn Văn Xuân , |ebiên soạn
852##|bTV.KD |jDV.028191 |tDV.028191
852##|bTV.KM |jMV.052157 |tMV.052157

Tóm tắt

13% progress

Gồm các câu hỏi đáp về vị trí, vai trò và tiềm năng của biển, đảo Việt Nam. Các vấn đề liên quan đến các quyền và bảo vệ các quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Xây dựng và phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển, đảo Việt Nam ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.028191 Sẵn có Kho đọc
MV.052157 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau