Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Giá tiền:
134000
Mô tả vật lý :
622tr : hình vẽ ; 24cm
Từ khóa :
Toán; Lớp 11; hidden
Gáy sách :
510.76 / M558TR
Lượt lưu thông :
12
LDR00942cam a2200193 a 4500
00141726
00520161123090445.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c134000 |d1b
0410#|avie
08204|223 |a510.76 |bM558TR
100##|aLê Hoành Phò
24500|a10 trọng điểm bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán 11 |bDành cho học sinh lớp 11 chương trình chuẩn và nâng cao... |cLê Hoành Phò
260##|aH. |bĐại học Quốc gia Hà Nội |c2014
300##|a622tr. |bhình vẽ |c24cm
5203#|aGồm 21 chuyên đề với nội dung là tóm tắt kiến thức trọng tâm Toán phổ thông và Toán đề và 900 bài toán chọn lọc với nhiều dạng va mức độ từ cơ bản đến phức tạp
650#7|2Bộ TK TVQG |aToán
650#7|2Bộ TK TVQG |aLớp 11
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách đọc thêm

Tóm tắt

13% progress

Gồm 21 chuyên đề với nội dung là tóm tắt kiến thức trọng tâm Toán phổ thông và Toán đề và 900 bài toán chọn lọc với nhiều dạng va mức độ từ cơ bản đến phức tạp ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.006000 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 12 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau