Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
70000
Mô tả vật lý :
416tr ; 21cm
Từ khóa :
Gáy sách :
294.3 / N114TR
Lượt lưu thông :
2
LDR01091cam a2200217 a 4500
00141873
00520161123090819.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c70000 |d1b
0410#|avie
08214|214 |a294.3 |bN114TR
24510|a500 vị La Hán |cTổng hợp và biên dịch: Phạm Đức Hân...[và những người khác]; Trần Lâm Biên hiệu đính
260##|aH. |bHà Nội |c2009
300##|a416tr. |c21cm
5203#|aGiới thiệu xuất xứ, quá trình chứng quả vị La Hán của 500 vị La Hán. Sách khuyên con người phải hành thiện, từ bỏ điều ác, sự đố kỵ, lòng tham… biết hy sinh, ban tặng, khoan dung với đồng loại và cả những loài vật nhỏ bé tầm thường.
65304|aĐạo Phật
65304|aPhật giáo
65304|aLa Hán
7001#|aPhạm Đức Hân |etổng hợp và biên dịch
7001#|aPhạm Văn Tuấn |etổng hợp và biên dịch
7001#|aTrần Lâm Biên |ehiệu đính

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu xuất xứ, quá trình chứng quả vị La Hán của 500 vị La Hán. Sách khuyên con người phải hành thiện, từ bỏ điều ác, sự đố kỵ, lòng tham… biết hy sinh, ban tặng, khoan dung với đồng loại và cả những loài vật nhỏ bé tầm thường. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.052292Đang cho mượnKho mượn
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 0 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau