Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Mô tả vật lý :
142tr : ảnh ; 29cm
Gáy sách :
070.06 / N114M05(09) / N114M
Lượt lưu thông :
0
LDR00687cam a2200229 a 4500
00141910
00520161123090904.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|d3b
041##|avie
082##|a070.06 |bN114M
084##|a05(09) |bN114M
245#0|a50 năm Hội nhà báo Việt Nam
246##|a50th Anniversary of VietNam journalists Association
260##|aH. |bHội nhà báo Việt Nam |c2001
300##|a142tr. |bảnh |c29cm
653##|aHội nhà báo Việt Nam
653##|aBáo chí
653##|aViệt Nam
852##|bKho mượn |jML.001556
852##|bKho đọc |jDL.000331
852##|bKho Tra Cứu |jTC.001857

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.001556 Sẵn có Kho mượn
DL.000331 Sẵn có Kho đọc
TC.001857 Sẵn có Kho Tra Cứu
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau