Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
499tr. ; 21cm
Gáy sách :
335.434 6 / B101H
Lượt lưu thông :
2
LDR01648cam a2200313 a 4500
00141953
00520181012091902.0
008181012b |||||||| ||||||||||||||
020##|d6b
0410#|avie
0820#|a335.434 6 |bB101H
24500|aBác Hồ người thầy vĩ đại của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam / |cThanh Cao, Nguyễn Đức Gia biên soạn
260##|aH. : |bThanh niên , |c2014
300##|a499tr. ; |c21cm
520##|aViết về tư tưởng, đạo đức, nghệ thuật ngoại giao của Hồ Chí Minh qua các bài viết, phát biểu, diễn văn..., hoạt động ngoại giao theo tư tưởng Hồ Chí Minh qua công tác đối ngoại gồm các bài viết của các Giáo sư, tiến sĩ chuyên gia nghiên cứu để thấy rõ tầm vóc nhà ngoại giao lỗi lạc, thiên tài Hồ Chí Minh...
60000|2Bộ TK TVQG |aHồ Chí Minh |cChính trị gia |y1890-1969 |zViệt Nam
650#7|aTư tưởng Hồ Chí Minh . |2Bộ TK TVQG
650#7|aCách mạng . |2Bộ TK TVQG
650#7|aViệt Nam . |2Bộ TK TVQG
650#7|aNgười thầy . |2Bộ TK TVQG
650#7|aNgoại giao . |2Bộ TK TVQG
7000#|aThanh Cao , |ebiên soạn
7000#|aNguyễn Đức Gia , |ebiên soạn
852##|bTV.LC |jLCV.032229 |tLCV.032229
852##|bTV.LC |jLCV.032230 |tLCV.032230
852##|bTV.KD |jDV.028560 |tDV.028560
852##|bTV.KM |jMV.052434 |tMV.052434
852##|bTV.KM |jMV.052435 |tMV.052435
852##|bTV.LC |jLCV.032228 |tLCV.032228

Tóm tắt

13% progress

Viết về tư tưởng, đạo đức, nghệ thuật ngoại giao của Hồ Chí Minh qua các bài viết, phát biểu, diễn văn..., hoạt động ngoại giao theo tư tưởng Hồ Chí Minh qua công tác đối ngoại gồm các bài viết của các Giáo sư, tiến sĩ chuyên gia nghiên cứu để thấy rõ tầm vóc nhà ngoại giao lỗi lạc, thiên tài Hồ Chí Minh... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.032229 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.032230 Sẵn có Kho Luân Chuyển
DV.028560 Sẵn có Kho đọc
MV.052434 Sẵn có Kho mượn
MV.052435 Sẵn có Kho mượn
LCV.032228Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 5 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau