Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
400tr. ; 21cm
Gáy sách :
347.597 / V305K
Lượt lưu thông :
0
LDR01476cam a2200289 a 4500
00142110
00520180904090635.0
008180904b |||||||| ||||||||||||||
020##|d7b
0410#|avie
08214|a347.597 |bV305K |214
24500|aViện kiểm sát nhân dân trong nhà nước pháp quyền / |cNguyễn Đăng Dung chủ biên
260##|aH. : |bTư pháp , |c2014
300##|a400tr. ; |c21cm
520##|aGiúp bạn đọc có một cách nhìn đa chiều, khách quan về viện kiểm sát nhân dân trong tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam. Tác giả đã phân tích, luận giải các vấn đề sâu sắc từ đó đưa ra những vấn đề về nội dung còn nghiên cứu về vị trí, vai trò của viên kiểm sát trong bộ máy nhà nước
650#7|aViện kiểm sát |2Bộ TK TVQG
650#7|aPháp quyền |2Bộ TK TVQG
650#7|aNhà nước |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
7000#|aNguyễn Đăng Dung , |echủ biên
852##|bTV.KD |jDV.028445 |tDV.028445
852##|bTV.LC |jLCV.032085 |tLCV.032085
852##|bTV.LC |jLCV.032086 |tLCV.032086
852##|bTV.KM |jMV.052309 |tMV.052309
852##|bTV.KM |jMV.052310 |tMV.052310
852##|bTV.LC |jLCV.032083 |tLCV.032083
852##|bTV.LC |jLCV.032084 |tLCV.032084

Tóm tắt

13% progress

Giúp bạn đọc có một cách nhìn đa chiều, khách quan về viện kiểm sát nhân dân trong tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam. Tác giả đã phân tích, luận giải các vấn đề sâu sắc từ đó đưa ra những vấn đề về nội dung còn nghiên cứu về vị trí, vai trò của viên kiểm sát trong bộ máy nhà nước ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.028445 Sẵn có Kho đọc
LCV.032085 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.032086 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.052309 Sẵn có Kho mượn
MV.052310 Sẵn có Kho mượn
LCV.032083Không lưu thôngKho Luân Chuyển
LCV.032084Không lưu thôngKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 5 Tổng số: 7
thuw viejn caf mau