Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
219tr. ; 19cm
Gáy sách :
959.704 092 / B101H
Lượt lưu thông :
1
LDR01187cam a2200301 a 4500
00142790
00520181012081454.0
008181012b |||||||| ||||||||||||||
020##|d6b
0410#|avie
0820#|a959.704 092 |bB101H
24510|aBác Hồ ở nước ngoài - Hỏi và đáp / |cSông Lam biên soạn
260##|aH. : |bThanh niên , |c2014
300##|a219tr. ; |c19cm
520##|aNội dung quyển sách là những câu hỏi - đáp về những giai đoạn Bác Hồ đã sinh sống và làm việc tại Hà Nội
650#7|aLịch sử . |2Bộ TK TVQG
650#7|aKháng chiến chống mỹ . |2Bộ TK TVQG
650#7|aSách Hỏi đáp . |2Bộ TK TVQG
650#7|aThủ đô Hà Nội . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
7000#|aSông Lam , |ebiên soạn
852##|bTV.KD |jDV.028511 |tDV.028511
852##|bTV.KM |jMV.052368 |tMV.052368
852##|bTV.KM |jMV.052369 |tMV.052369
852##|bTV.LC |jLCV.032146 |tLCV.032146
852##|bTV.LC |jLCV.032147 |tLCV.032147
852##|bTV.LC |jLCV.032145 |tLCV.032145
930##|aLCV.032145

Tóm tắt

13% progress

Nội dung quyển sách là những câu hỏi - đáp về những giai đoạn Bác Hồ đã sinh sống và làm việc tại Hà Nội ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.028511 Sẵn có Kho đọc
MV.052368 Sẵn có Kho mượn
MV.052369 Sẵn có Kho mượn
LCV.032146 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.032147 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.032145 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 6 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau