Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
In lần thứ 18
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2008
Giá tiền:
27000
Mô tả vật lý :
211tr ; 18cm
Gáy sách :
895.922 34 / B431B
Lượt lưu thông :
6
LDR00638cam a2200193 a 4500
00143380
00520161123093652.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786041004658 |c27000 |d2b
0410#|avie
08204|223 |a895.922 34 |bB431B
1001#|aNguyễn Nhật Ánh
24510|aBong bóng lên trời |bTruyện dài |cNguyễn Nhật Ánh
250##|aIn lần thứ 18
260##|aTp. Hồ Chí Minh |bNxb. Trẻ |c2008
300##|a211tr. |c18cm
650#7|2Bộ TK TVQG |aVăn học hiện đại
650#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
650#7|2Bộ TK TVQG |aTruyện dài

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MN.002542 Sẵn có Kho mượn
MN.002543Đang cho mượnKho mượn
Lượt lưu thông: 6 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 1 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau