Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
27500
Mô tả vật lý :
232tr : hình vẽ ; 24cm
Gáy sách :
515.076 / L527GI
Lượt lưu thông :
27
LDR00636cam a2200193 a 4500
00143574
00520161123094106.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c27500 |d15b
0410#|avie
08214|214 |a515.076 |bL527GI
24500|aLuyện giải trắc nghiệm giải tích 12 |cTrần Diệu Minh
260##|aH. |bGiáo dục |c2008
300##|a232tr. |bhình vẽ |c24cm
650#7|2Bộ TK TVQG |aGiải tích
650#7|2Bộ TK TVQG |aLớp 12
650#7|2Bộ TK TVQG |aCâu hỏi trắc nghiệm
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách đọc thêm
7001#|aTrần Diệu Minh

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.004956 Sẵn có Kho đọc
LCL.002054 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.002055 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.002056 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.002057 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.002058 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.002059 Sẵn có Kho Luân Chuyển
ML.006382 Sẵn có Kho mượn
ML.006383 Sẵn có Kho mượn
ML.006385 Sẵn có Kho mượn
ML.006384Đang cho mượnKho mượn
LCL.002060Không lưu thôngKho Luân Chuyển
LCL.002061Không lưu thôngKho Luân Chuyển
LCL.002062Không lưu thôngKho Luân Chuyển
LCL.002063Không lưu thôngKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 27 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 10 Tổng số: 15
thuw viejn caf mau