Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
In lần thứ 19
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ , 2009
Giá tiền:
47000
Mô tả vật lý :
223tr. ; 18cm
Gáy sách :
895.922 34 / B105C
Lượt lưu thông :
5
LDR00685cam a2200205 a 4500
00143618
00520181109103539.0
008181109b |||||||| ||||||||||||||
020##|c47000 |d1b
0410#|avie
08204|a895.922 34 |bB105C |223
1001#|aNguyễn Nhật Ánh
24510|aBàn có năm chỗ ngồi : |bTruyện dài / |cNguyễn Nhật Ánh
250##|aIn lần thứ 19
260##|aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ , |c2009
300##|a223tr. ; |c18cm
650#7|aVăn học hiện đại |2Bộ TK TVQG
650#7|aViệt Nam |2Bộ TK TVQG
650#7|aTruyện dài |2Bộ TK TVQG
852##|bTV.KM |jMN.002534 |tMN.002534

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MN.002534Đang cho mượnKho mượn
Lượt lưu thông: 5 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 0 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau