Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
2,50
Mô tả vật lý :
55tr. ; 19cm
Từ khóa :
Thơ . hidden
Gáy sách :
295.922 1 / B103TH
Lượt lưu thông :
0
LDR00686cam a2200193 a 4500
0014582
00520200609153609.0
008200609b |||||||| ||||||||||||||
020##|c2,50 |d2b
0410#|avie
0820#|a295.922 1 |bB103TH
1000#|aLâm Thị Mỹ Dạ
24500|aBài thơ không năm tháng : |bThơ / |cLâm Thị Mỹ Dạ
260##|aH. : |bTác phẩm mới , |c1983
300##|a55tr. ; |c19cm
520##|aTập hợp và giới thiệu một số bài thơ của tác giả Lâm Thị Mỹ Dạ như: cây bàng, cây na, quê hương....
541##|aTỦ SÁCH QUÂN PHONG
653##|aThơ
852##|bTV.KD |jDV.001204 |tDV.001204

Tóm tắt

13% progress

Tập hợp và giới thiệu một số bài thơ của tác giả Lâm Thị Mỹ Dạ như: cây bàng, cây na, quê hương.... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
SBT.001218 Sẵn có Kho sách biếu tặng
DV.001204 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau