Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
62tr ; 20cm
Gáy sách :
V21 / B455TR
Lượt lưu thông :
0
LDR00466cam a2200157 a 4500
0014907
00520161122200013.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|d3b
041##|avie
084##|aV21 |bB455TR
245##|aBông tràm |bTập thơ |cNhiều tác giả
260##|aCà Mau |bNxb.Phương Đông |c2006
300##|a62tr. |c20cm
700##|aNhiều tác giả |eTác giả
852##|bKho Địa Chí |jDC.000833,DC.000834,DC.000835

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DC.000833 Sẵn có Kho Địa Chí
DC.000834 Sẵn có Kho Địa Chí
DC.000835 Sẵn có Kho Địa Chí
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau