Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
34.000đ
Mô tả vật lý :
357tr ; 21cm
Gáy sách :
299 / B300A
Lượt lưu thông :
1
LDR01251cam a2200313 a 4500
0014943
00520161122200104.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c34.000đ |d2b
041##|avie
084##|a299 |bB300A
100##|aDiêu Vĩ Quân
245##|aBí ẩn của chiêm mộng |bBàn luận rộng về văn hóa mộng |cDiêu Vĩ Quân chủ biên;Lý Khác Cung dịch;Nguyễn Ngọc San hiệu đính
260##|aH. |bVăn hóa thông tin |c1996
300##|a357tr |c21cm
490##|aTổng tập văn hóa thần bí Trung Hoa
520##|aTrình bày 1 cách có hệ thống những nghiên cưú công phu về những hiện tượng văn hóa mang tính chất thần bí sâu đậm như: thuật phong thuỷ,trạch cát, quyền mưu, chiêm tinh,chiêm mộng...
653##|aChiêm mộng
653##|aVăn hóa thần bí
653##|aHuyền bí
653##|aChiêm tinh
700##|aDiêu Vĩ Quân
700##|aLý Khác Cung
852##|bThư viện |jDV.011097
852##|bKho đọc |jDV.011097
852##|bKho mượn |jMV.028016
920##|avv98
920##|a11.097 |abvv98
920##|ab20.016

Tóm tắt

13% progress

Trình bày 1 cách có hệ thống những nghiên cưú công phu về những hiện tượng văn hóa mang tính chất thần bí sâu đậm như: thuật phong thuỷ,trạch cát, quyền mưu, chiêm tinh,chiêm mộng... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.028016 Sẵn có Kho mượn
DV.011097 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau