Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
4000
Mô tả vật lý :
90tr ; 19cm
Gáy sách :
V21 / B112M
Lượt lưu thông :
0
LDR00547cam a2200193 a 4500
001501
00520161122182356.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c4000 |d2b
041##|avie
084##|aV21 |bB112M
245##|a72 bài thơ tình |cNhiều tác giả
260##|aAn Giang |bVăn nghệ Châu Đốc xb. |c1994
300##|a90tr. |c19cm
700##|aNhiều tác giả |eTác giả
852##|bThư viện |jDV.006708
852##|bKho đọc |jDV.006708,DV.006709
920##|aVV99
920##|a6.709

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.006708 Sẵn có Kho đọc
DV.006709 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau