Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
12500
Mô tả vật lý :
145tr ; 19cm
Gáy sách :
3K5H6 / B108D
Lượt lưu thông :
0
LDR01169cam a2200301 a 4500
0015551
00520161122201321.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c12500 |d3b
041##|avie
084##|a3K5H6 |bB108D
100##|aKim Dung
245##|aBao dung nhân ái Hồ Chí Minh |cKim Dung, Nguyễn Chí Thắng, Phạm Đức
260##|aH. |bThanh Niên |c1999
300##|a145tr. |c19cm
520##|aSách giới thiệu những mẫu chuyện về Bác Hồ phản ánh cuộc đời, hành động, tư tưởng, lối sống, tình cảm của Bác đối với cán bộ, đối với nhân dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc nói riêng
653##|aHồ Chí Minh
653##|aDanh nhân văn hoá
653##|aTruyện kể
700##|aKim Dung |eTác giả
700##|aNguyễn Chí Thắng |edịch
700##|aPhạm Đức |edịch
852##|bThư viện |jDV.011618
852##|bKho mượn |jMV.029037
852##|bKho đọc |jDV.011618
920##|aVV99
920##|a11.618 |abVV99
920##|ab29.036-37

Tóm tắt

13% progress

Sách giới thiệu những mẫu chuyện về Bác Hồ phản ánh cuộc đời, hành động, tư tưởng, lối sống, tình cảm của Bác đối với cán bộ, đối với nhân dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc nói riêng ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.029036 Sẵn có Kho mượn
MV.029037 Sẵn có Kho mượn
DV.011618 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau