Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
TP.Hồ Chí Minh: Nxb trẻ, 1999
Giá tiền:
10200
Mô tả vật lý :
2T ; 19cm
Gáy sách :
372.6 / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01228cam a2200241 a 4500
0015763
00520161122201755.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c10200 |d6b
084##|a372.6 |bM458TR
100##|aNguyễn Hạnh
245##|a100 trò chơi dân gian Việt Nam |cNguyễn Hạnh tuyển chọn |nT2:112tr:50 trò chơi
260##|aTP.Hồ Chí Minh |bNxb trẻ |c1999
300##|a2T |c19cm
520##|a&"100 trò chơi dân gian&" gồm những trò chơi dân gian vừa đa dạng vừa cuốn hút người chơi bởi sự bình dị, khéo léo và tình quãng đại của nó.Các trò chơi vừa thể hiện sức sáng tạo,lạc quan của người lao động, vứa là phương tiện giải trí thoải mái sau những giờ phút mệt nhọc hoặc bày tỏ niềm vui được mùa, chiến thắng thiên nhiên, chiến thắng kẻ thù...
653##|aTrò chơi dân gian
653##|asinh hoạt văn hóa
700##|aNguyễn Hạnh
852##|bThư viện |jMV.029676
852##|bKho mượn |jMV.029678
920##|aVV2000
920##|a12.118-19 |abVV2000
920##|ab29.676-79

Tóm tắt

13% progress

"100 trò chơi dân gian" gồm những trò chơi dân gian vừa đa dạng vừa cuốn hút người chơi bởi sự bình dị, khéo léo và tình quãng đại của nó.Các trò chơi vừa thể hiện sức sáng tạo,lạc quan của người lao động, vứa là phương tiện giải trí thoải mái sau những giờ phút mệt nhọc hoặc bày tỏ niềm vui được mùa, chiến thắng thiên nhiên, chiến thắng kẻ thù... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.029677 Sẵn có Kho mượn
MV.029676 Sẵn có Kho mượn
MV.029678 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau