Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
6.500đ
Mô tả vật lý :
58tr ; 19cm
Gáy sách :
386 / M558Đ
Lượt lưu thông :
0
LDR00609cam a2200217 a 4500
0015966
00520161122202200.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c6.500đ |d10b
041##|avie
084##|a386 |bM558Đ
245##|a10 điều nên làm, 10 không nên làm
260##|aH. |bVăn hoá Dân tộc |c2003
300##|a58tr |c19cm
852##|bThư viện |jDV.015580
852##|bKho Luân Chuyển |jLCV.011420
852##|bKho mượn |jMV.034446
852##|bKho đọc |jDV.015580
920##|aVV2004
920##|a15.202 |abVV2004
920##|ab34.445-446

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.011425 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.011420 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.011421 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.011422 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.011423 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.011424 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.011426 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.034445 Sẵn có Kho mượn
MV.034446 Sẵn có Kho mượn
DV.015580 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 10 Tổng số: 10
thuw viejn caf mau