Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
Tái bản
Xuất bản :
Giá tiền:
99000
Mô tả vật lý :
425tr. ; 21cm
Gáy sách :
895.1 / N500H
Lượt lưu thông :
66
LDR01249cam a2200349 a 4500
00168211
00520180502154200.0
008180502b |||||||| ||||||||||||||
020##|c99000 |d9b
040##|aCAMAU
0411#|avie |hchi
08204|a895.1 |bN500H |223
1001#|aDiệp Lạc Vô Tâm
24510|aNụ hôn của sói : |bTiểu thuyết / |cDiệp Lạc Vô Tâm ; Nguyễn Thị Hà dịch
250##|aTái bản
260##|aH. : |bVăn học , |c2013
300##|a425tr. ; |c21cm
500##|aTên sách tiếng Trung: 与狼共吻
650#7|aVăn học hiện đại . . . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aTrung Quốc
655#7|2Bộ TK TVQG |aTiểu thuyết
7001#|aNguyễn Thị Hà , |edịch
852##|bTV.LC |jLCV.033737 |tLCV.033737
852##|bTV.LC |jLCV.033742 |tLCV.033742
852##|bTV.KD |jDV.029629 |tDV.029629
852##|bTV.KM |jMV.053973 |tMV.053973
852##|bTV.KM |jMV.053974 |tMV.053974
852##|bTV.LC |jLCV.033738 |tLCV.033738
852##|bTV.LC |jLCV.033739 |tLCV.033739
852##|bTV.LC |jLCV.033740 |tLCV.033740
852##|bTV.LC |jLCV.033741 |tLCV.033741
9200#|aDiệp Lạc Vô Tâm

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.033741 Sẵn có Kho Luân Chuyển
DV.029629 Sẵn có Kho đọc
MV.053973 Sẵn có Kho mượn
LCV.033737Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.033738Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.033739Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.033740Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.033742Đang cho mượnKho Luân Chuyển
MV.053974Đang cho mượnKho mượn
Lượt lưu thông: 66 Đang lưu thông: 6 Sẵn có: 3 Tổng số: 9
thuw viejn caf mau