Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
89000
Mô tả vật lý :
419tr. ; 21cm
Gáy sách :
895.1 / TH462GI
Lượt lưu thông :
51
LDR01068cam a2200301 a 4500
00168259
00520170417101231.0
008170417b |||||||| ||||||||||||||
020##|c89000 |d5b
040##|aCAMAU
0411#|avie |hchi
08214|a895.1 |bTH462GI |214
1001#|aTô Lạc
24510|aThời gian hoa nở : |bTiểu thuyết / |cTô Lạc ; Phạm Minh Tuấn dịch
260##|aH. : |bThời đại , |c2012
300##|a419tr. ; |c21cm
4900#|aTủ sách Văn học - Ban Văn học Amun
534##|aTên sách tiếng Trung Quốc: 用一朵花开的时间
650#7|aVăn học hiện đại . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aTrung Quốc
655#7|2Bộ TK TVQG |aTiểu thuyết
7001#|aPhạm Minh Tuấn , |edịch
852##|bTV.LC |jLCV.033777 |tLCV.033777
852##|bTV.LC |jLCV.033778 |tLCV.033778
852##|bTV.KM |jMV.053989 |tMV.053989
852##|bTV.KM |jMV.053990 |tMV.053990
852##|bTV.KD |jDV.029637 |tDV.029637
9200#|aTô Lạc

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.033777 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.053989 Sẵn có Kho mượn
DV.029637 Sẵn có Kho đọc
LCV.033778Đang cho mượnKho Luân Chuyển
MV.053990Đang cho mượnKho mượn
Lượt lưu thông: 51 Đang lưu thông: 2 Sẵn có: 3 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau