Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
118000
Mô tả vật lý :
567tr ; 21cm
Gáy sách :
895.1 / E202KH
Lượt lưu thông :
44
LDR00925cam a2200253 a 4500
00168338
00520181107091901.0
008181107b |||||||| ||||||||||||||
020##|c118000 |d5b
0410#|avie
08214|a895.1 |bE202KH |214
1000#|aTửu Tiểu Thất
24500|aEm không vào địa ngục thì ai vào? : |bTiểu thuyết / |cTửu Tiểu Thất; Nguyễn Thu Phương dịch
260##|aH. : |bVăn học , |c2012
300##|a567tr ; |c21cm
650#7|aVăn học hiện đại . . . |2Bộ TK TVQG
651#0|2Bộ TK TVQG |aTrung Quốc
655#7|2Bộ TK TVQG |aTiểu thuyết
7001#|aNguyễn Thu Phương , |edịch
852##|bTV.KM |jMV.054025 |tMV.054025
852##|bTV.KD |jDV.029655 |tDV.029655
852##|bTV.LC |jLCV.033856 |tLCV.033856
852##|bTV.LC |jLCV.033857 |tLCV.033857
852##|bTV.KM |jMV.054026 |tMV.054026

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.033857 Sẵn có Kho Luân Chuyển
DV.029655 Sẵn có Kho đọc
LCV.033856 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.054025Đang cho mượnKho mượn
MV.054026Đang cho mượnKho mượn
Lượt lưu thông: 44 Đang lưu thông: 2 Sẵn có: 3 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau