Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Hà Nội : Văn học , 2012
Giá tiền:
86000
Mô tả vật lý :
398 tr. ; 21 cm
Gáy sách :
895.1 / CH527T
Lượt lưu thông :
45
LDR01598cam a2200313 a 4500
00168464
00520170505133844.0
008170505b |||||||| ||||||||||||||
020##|c86000 |z9b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0411#|avie |hchi
08214|a895.1 |bCH527T |214
1001#|aDục Hồng Y
24510|aChuyện tình vượt thời gian : |bTiểu thuyết / |cDục Hồng Y; Nguyễn Thị Hà dịch
260##|aHà Nội : |bVăn học , |c2012
300##|a398 tr. ; |c21 cm
5203#|aCâu chuyện tình tay ba nhuốm màu sắc lãng mạn lẫn giả tưởng giữa Thượng Quan Cảnh Lăng, Lâm Tiểu Ngư, Tả Mạc Phong diễn ra đầy phức tạp bởi &"tình trong như đã mặt ngoài còn e&". Yếu tố giả tưởng được lồng ghép khá thành công khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn và kịch tính, không gian giao thoa giữa quá khứ, hiện tại
65004|aVăn học hiện đại |vTiểu thuyết |zTrung Quốc
65004|aVăn học Trung Quốc |vTiểu thuyết
7001#|aNguyễn Thị Hà , |edịch
852##|bTV.KD |jDV.029818 |tDV.029818
852##|bTV.KM |jMV.054328 |tMV.054328
852##|bTV.LC |jLCV.034411 |tLCV.034411
852##|bTV.LC |jLCV.034412 |tLCV.034412
852##|bTV.LC |jLCV.034413 |tLCV.034413
852##|bTV.LC |jLCV.034414 |tLCV.034414
852##|bTV.LC |jLCV.034415 |tLCV.034415
852##|bTV.LC |jLCV.034416 |tLCV.034416
852##|bTV.KM |jMV.054327 |tMV.054327

Tóm tắt

13% progress

Câu chuyện tình tay ba nhuốm màu sắc lãng mạn lẫn giả tưởng giữa Thượng Quan Cảnh Lăng, Lâm Tiểu Ngư, Tả Mạc Phong diễn ra đầy phức tạp bởi "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Yếu tố giả tưởng được lồng ghép khá thành công khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn và kịch tính, không gian giao thoa giữa quá khứ, hiện tại ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.029818 Sẵn có Kho đọc
MV.054328 Sẵn có Kho mượn
LCV.034414 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.054327Đang cho mượnKho mượn
LCV.034411Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.034412Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.034413Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.034415Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.034416Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 45 Đang lưu thông: 6 Sẵn có: 3 Tổng số: 9
thuw viejn caf mau