Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
54000
Mô tả vật lý :
286 tr. : ảnh ; 21 cm
Từ khóa :
Gáy sách :
920.02 / M458TR
Lượt lưu thông :
14
LDR01432cam a2200313 a 4500
00168470
00520200225153939.0
008200225b |||||||| ||||||||||||||
020##|c54000 |d10b
0411#|avie
08214|a920.02 |bM458TR |214
1001#|aLý Hân Nhân
24510|a100 gương phấn đấu của người đoạt giải Nobel / |cLý Hân Nhân; Phúc Quyên, Kiến Văn biên dịch
260##|aH. : |bThời đại , |c2011
300##|a286 tr. : |bảnh ; |c21 cm
5203#|aCung cấp những thông tin về cuộc đời, sự nghiệp với quá trình phấn đấu không ngừng của 100 nhà thơ, nhà văn, triết gia, khoa học gia, chính trị gia... đoạt giải Nobel Văn học, Vật lí, Kinh tế học và Hòa bình...
65004|aDanh nhân |xGiải Nobel |vTiểu sử
7000#|aKiến Văn , |ebiên dịch
7000#|aPhúc Quyên , |ebiên dịch
852##|bTV.KD |jDV.029844 |tDV.029844
852##|bTV.KM |jMV.054380 |tMV.054380
852##|bTV.LC |jLCV.034514 |tLCV.034514
852##|bTV.LC |jLCV.034515 |tLCV.034515
852##|bTV.KM |jMV.054379 |tMV.054379
852##|bTV.LC |jLCV.034512 |tLCV.034512
852##|bTV.LC |jLCV.034513 |tLCV.034513
852##|bTV.LC |jLCV.034516 |tLCV.034516
852##|bTV.LC |jLCV.034517 |tLCV.034517
852##|bTV.LC |jLCV.034518 |tLCV.034518

Tóm tắt

13% progress

Cung cấp những thông tin về cuộc đời, sự nghiệp với quá trình phấn đấu không ngừng của 100 nhà thơ, nhà văn, triết gia, khoa học gia, chính trị gia... đoạt giải Nobel Văn học, Vật lí, Kinh tế học và Hòa bình... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.029844 Sẵn có Kho đọc
MV.054379 Sẵn có Kho mượn
MV.054380 Sẵn có Kho mượn
LCV.034514 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.034512Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.034513Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.034515Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.034516Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.034517Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.034518Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 14 Đang lưu thông: 6 Sẵn có: 4 Tổng số: 10
thuw viejn caf mau