Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
24000
Mô tả vật lý :
193tr. ; 20cm
Gáy sách :
294.3 / A103E
Lượt lưu thông :
11
LDR01664cam a2200361 a 4500
00168482
00520170505131903.0
008170505b |||||||| ||||||||||||||
020##|c24000 |d10b
040##|aCAMAU
0410#|avie
08214|a294.3 |bA103E |214
1000#|aĐức Đạt Lai Lạt Ma
24510|aAlbert Einstein và Đức Đạt Lai Lạt Ma / |cĐức Đạt Lai Lạt Ma ; Thích Trí Chơn dịch
260##|aCà Mau : |bNxb. Phương Đông , |c2008
300##|a193tr. ; |c20cm
520##|aPhân tích những điểm tương đồng về cá tính và hành động của 2 nhân vật nổi tiếng ở 2 lĩnh vực khác nhau: Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và Albert Einstein. Đặc biệt là các tư tưởng từng hành động theo tinh thần đạo Phật
60017|2Bộ TK TVQG |aAnhxtanh, A. |cNhà bác học |y1879-1955 |zMỹ
650#7|aĐạo Phật . |2Bộ TK TVQG
650#7|aKhoa học . |2Bộ TK TVQG
653##|aĐạt Lai Lạt Ma, Nhà sư, (1935-?), Tây Tạng
7000#|aThích Trí Chơn , |echuyển ngữ
852##|bTV.KD |jDV.029775 |tDV.029775
852##|bTV.KM |jMV.054251 |tMV.054251
852##|bTV.KM |jMV.054252 |tMV.054252
852##|bTV.LC |jLCV.034281 |tLCV.034281
852##|bTV.LC |jLCV.034282 |tLCV.034282
852##|bTV.LC |jLCV.034283 |tLCV.034283
852##|bTV.LC |jLCV.034284 |tLCV.034284
852##|bTV.LC |jLCV.034285 |tLCV.034285
852##|bTV.LC |jLCV.034286 |tLCV.034286
852##|bTV.LC |jLCV.034287 |tLCV.034287
9200#|aĐức Đạt Lai Lạt Ma

Tóm tắt

13% progress

Phân tích những điểm tương đồng về cá tính và hành động của 2 nhân vật nổi tiếng ở 2 lĩnh vực khác nhau: Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và Albert Einstein. Đặc biệt là các tư tưởng từng hành động theo tinh thần đạo Phật ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.029775 Sẵn có Kho đọc
MV.054251 Sẵn có Kho mượn
MV.054252 Sẵn có Kho mượn
LCV.034281 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.034283 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.034285 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.034282Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.034284Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.034286Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.034287Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 11 Đang lưu thông: 4 Sẵn có: 6 Tổng số: 10
thuw viejn caf mau