Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
Tái bản
Giá tiền:
126000
Mô tả vật lý :
528tr. : 21cm
Gáy sách :
895.1 / Đ455C
Lượt lưu thông :
31
LDR00957cam a2200289 a 4500
00168519
00520170505142708.0
008170505b |||||||| ||||||||||||||
020##|d6b |c126000
0411#|avie
08214|a895.1 |bĐ455C
1000#|aPhi Ngã Tư Tồn
24500|aĐông cung : |bTiểu thuyết / |cPhi Ngã Tư Tồn; Phương Sang dịch
250##|aTái bản
260##|aH. : |bLao động; Công ty Văn hóa Đinh Tị , |c2013
300##|a528tr. : |b21cm
4900#|aAmunbooks
650#0|aVăn học hiện đại
651#0|aTrung Quốc
655#7|aTiểu thuyết
7001#|aPhương Sang dịch , |edịch
852##|bTV.LC |jLCV.034683 |tLCV.034683
852##|bTV.LC |jLCV.034684 |tLCV.034684
852##|bTV.LC |jLCV.034685 |tLCV.034685
852##|bTV.KM |jMV.054448 |tMV.054448
852##|bTV.KD |jDV.029879 |tDV.029879
852##|bTV.KM |jMV.054447 |tMV.054447

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.034684 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.054448 Sẵn có Kho mượn
DV.029879 Sẵn có Kho đọc
LCV.034683Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.034685Đang cho mượnKho Luân Chuyển
MV.054447Đang cho mượnKho mượn
Lượt lưu thông: 31 Đang lưu thông: 3 Sẵn có: 3 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau