Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
1,70
Mô tả vật lý :
50tr ; 19cm
Gáy sách :
214 / B103TR
Lượt lưu thông :
0
LDR00558cam a2200217 a 4500
0016854
00520161122204157.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c1,70 |d1b
041##|avie
084##|a214 |bB103TR
245##|aBài trừ mê tính dị đoan
260##|aH. |bSự thật |c1982
300##|a50tr. |c19cm
653##|aTệ nạn xã hội
653##|aMê tín dị đoan
852##|bThư viện |jDV.004200
852##|bKho đọc |jDV.004200
920##|aVV99
920##|a4.200
941##|ahuynh1

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.004200 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau