Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
Tái bản lần 2
Xuất bản :
Giá tiền:
120000
Mô tả vật lý :
830tr. ; 21cm
Gáy sách :
895.109 / M558Đ
Lượt lưu thông :
10
LDR01550cam a2200277 a 4500
00168569
00520180905150825.0
008180905b |||||||| ||||||||||||||
020##|c120000 |d5b
08214|a895.109 |bM558Đ |214
24510|a10 đại văn hào Trung Quốc / |cChủ biên: Từ Tập Huy; Biên dịch: Phong Đảo
250##|aTái bản lần 2
260##|aH. : |bVăn học , |c2010
300##|a830tr. ; |c21cm
4900#|aNhững mẫu chuyện lịch sử nổi tiếng Trung Quốc
520##|aQuyển sách giới thiệu đến quý độc giả, những nhà nghiên cứu và yêu mến thơ văn Trung Quốc, một cái nhìn bao quát về lịch sử, con người và quá trình sáng tác văn học của 10 đại văn hào tiêu biểu nhất. Quý độc giả xem xong sẽ hiểu được nỗi trăn trở về thời cuộc và lẽ sống của trí thức nho sĩ đời Đường cũng như bi kịch về khát vọng đổi đời trong giai đoạn cuối cùng của chế độ phong kiến.
650#0|aVăn học hiện đại
651#0|aTrung Quốc
655#7|aĐại văn hào
7001#|aPhong Đảo , |ebiên dịch
7000#|aTừ Tập Huy , |echủ biên
852##|bTV.KD |jDV.029829 |tDV.029829
852##|bTV.KM |jMV.054352 |tMV.054352
852##|bTV.LC |jLCV.034477 |tLCV.034477
852##|bTV.KM |jMV.054351 |tMV.054351
852##|bTV.LC |jLCV.034476 |tLCV.034476

Tóm tắt

13% progress

Quyển sách giới thiệu đến quý độc giả, những nhà nghiên cứu và yêu mến thơ văn Trung Quốc, một cái nhìn bao quát về lịch sử, con người và quá trình sáng tác văn học của 10 đại văn hào tiêu biểu nhất. Quý độc giả xem xong sẽ hiểu được nỗi trăn trở về thời cuộc và lẽ sống của trí thức nho sĩ đời Đường cũng như bi kịch về khát vọng đổi đời trong giai đoạn cuối cùng của chế độ phong kiến. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.029829 Sẵn có Kho đọc
MV.054351 Sẵn có Kho mượn
MV.054352 Sẵn có Kho mượn
LCV.034477 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.034476Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 10 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 4 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau