Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
519tr. ; 21cm
Gáy sách :
345.597 04 / B108Đ
Lượt lưu thông :
5
LDR01574cam a2200373 a 4500
00168685
00520170512151458.0
008170512b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786048109295 |d10b
040##|aCAMAU
0410#|avie
08204|a345.597 04 |bB108Đ |223
1001#|aNguyễn Văn Tuân
24510|aBảo đảm quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong tố tụng hình sự / |cNguyễn Văn Tuân
260##|aH. : |bTư pháp , |c2016
300##|a519tr. ; |c21cm
520##|aGồm các vấn đề về bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại của người bị oan trong tố tụng hình sự và giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự
650#7|aPháp luật . |2Bộ TK TVQG
650#7|aTố tụng hình sự . |2Bộ TK TVQG
650#7|aBồi thường thiệt hại . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
852##|bTV.KD |jDV.030054 |tDV.030054
852##|bTV.KM |jMV.054647 |tMV.054647
852##|bTV.KM |jMV.054648 |tMV.054648
852##|bTV.LC |jLCV.035086 |tLCV.035086
852##|bTV.LC |jLCV.035087 |tLCV.035087
852##|bTV.LC |jLCV.035088 |tLCV.035088
852##|bTV.LC |jLCV.035089 |tLCV.035089
852##|bTV.LC |jLCV.035090 |tLCV.035090
852##|bTV.LC |jLCV.035091 |tLCV.035091
852##|bTV.LC |jLCV.035092 |tLCV.035092
9200#|aNguyễn Văn Tuân
930##|a381827 |b14/02/2017
941##|bXH

Tóm tắt

13% progress

Gồm các vấn đề về bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại của người bị oan trong tố tụng hình sự và giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.030054 Sẵn có Kho đọc
MV.054647 Sẵn có Kho mượn
MV.054648 Sẵn có Kho mượn
LCV.035087 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035088 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035089 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035090 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035091 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035086Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.035092Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 5 Đang lưu thông: 2 Sẵn có: 8 Tổng số: 10
thuw viejn caf mau