Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
89000
Mô tả vật lý :
407tr. ; 21cm
Gáy sách :
895.922 34 / E202V
Lượt lưu thông :
31
LDR01492cam a2200349 a 4500
00168799
00520170602143252.0
008170602b |||||||| ||||||||||||||
020##|c89000 |d10b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
044##|avm
08214|a895.922 34 |bE202V |214
1000#|aNguyệt Nguyệt |qĐỗ Ánh Như Nguyệt
24510|aEm vẫn chờ anh / |cNguyệt Nguyệt
260##|aH. : |bVăn học , |c2013
300##|a407tr. ; |c21cm
4901#|aVăn trẻ
5203#|aLệ Na 16 tuổi, cô sống trong sự giàu sang và phù phiếm. Cô gặp gỡ và yêu đắm đuối chàng trai mà anh ta chỉ coi cô như trò chơi. Định mệnh rẽ ngang khi gia đình cô tan vỡ, người yêu rời bỏ. Mang trong mình nỗi đau mất cha cùng với đứa con của người đàn ông đã ra đi...
65004|aVăn học hiện đại
651#0|aViệt Nam
655#7|aTiểu thuyết
852##|bTV.LC |jLCV.035304 |tLCV.035304
852##|bTV.LC |jLCV.035305 |tLCV.035305
852##|bTV.LC |jLCV.035306 |tLCV.035306
852##|bTV.LC |jLCV.035307 |tLCV.035307
852##|bTV.LC |jLCV.035308 |tLCV.035308
852##|bTV.LC |jLCV.035309 |tLCV.035309
852##|bTV.LC |jLCV.035310 |tLCV.035310
852##|bTV.KM |jMV.054739 |tMV.054739
852##|bTV.KM |jMV.054740 |tMV.054740
852##|bTV.KD |jDV.030119 |tDV.030119

Tóm tắt

13% progress

Lệ Na 16 tuổi, cô sống trong sự giàu sang và phù phiếm. Cô gặp gỡ và yêu đắm đuối chàng trai mà anh ta chỉ coi cô như trò chơi. Định mệnh rẽ ngang khi gia đình cô tan vỡ, người yêu rời bỏ. Mang trong mình nỗi đau mất cha cùng với đứa con của người đàn ông đã ra đi... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.035306 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035307 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035308 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035309 Sẵn có Kho Luân Chuyển
MV.054739 Sẵn có Kho mượn
MV.054740 Sẵn có Kho mượn
DV.030119 Sẵn có Kho đọc
LCV.035304Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.035305Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.035310Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 31 Đang lưu thông: 3 Sẵn có: 7 Tổng số: 10
thuw viejn caf mau