Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
100
Mô tả vật lý :
161tr ; 19cm
Gáy sách :
34(V)7 / B108V
Lượt lưu thông :
0
LDR01092cam a2200253 a 4500
0016883
00520161122204238.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c100 |d1b
041##|avie
084##|a34(V)7 |bB108V
245##|aBảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em |cNhiều tác giả
260##|aH. |bPhụ nữ |c1987
300##|a161tr. |c19cm
5203#|aCông ước của Liên hiệp quốc về việc loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; Một số tổ chức quốc tế về phụ nữ và trẻ em; Một số vấn đề về quyền bình đẳng của phụ nữ và vấn đề bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em theo luật pháp nước ta
653##|aPhụ nữ
653##|aSách tham khảo
653##|aBảo vệ bà mẹ trẻ em
700##|aNhiều tác giả |eTác giả
852##|bThư viện |jDV.006016
852##|bKho đọc |jDV.006016
920##|aVV99
920##|a6.016
941##|ahuynh1

Tóm tắt

13% progress

Công ước của Liên hiệp quốc về việc loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; Một số tổ chức quốc tế về phụ nữ và trẻ em; Một số vấn đề về quyền bình đẳng của phụ nữ và vấn đề bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em theo luật pháp nước ta ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.006016 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau