Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
105000
Mô tả vật lý :
403tr. : hình ảnh ; 21cm
Gáy sách :
335.434 6 / H450CH
Lượt lưu thông :
0
LDR01287cam a2200277 a 4500
00168979
00520170607094225.0
008170607b |||||||| ||||||||||||||
020##|c105000 |d4b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0411#|avie
08214|a335.434 6 |bH450CH |214
24510|aHồ Chí Minh hành trình 79 mùa xuân / |cĐỗ Hoàng Linh biên soạn
260##|aH. : |bHồng Bàng , |c2013
300##|a403tr. : |bhình ảnh ; |c21cm
504##|aThư mục tham khảo: tr. 402
5203#|aTái hiện cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, trong sáng và đẹp đẽ của Người được bổ sung thêm nhiều tư liệu mới, nhiều khám phá giá trị, giúp cho nhân dân ta và bạn bè quốc tế hiểu thêm về tư tưởng, lý luận, đạo đức, phong cách của một lãnh tụ vĩ đại.
65004|a79 mùa xuân
650#0|aChủ tịch
65004|aBác Hồ
65004|aHồ Chí Minh
651#0|aViệt Nam
852##|bTV.KD |jDL.005196 |tDL.005196
852##|bTV.KM |jML.006612 |tML.006612
852##|bTV.KM |jML.006613 |tML.006613
852##|bTV.KM |jML.006614 |tML.006614

Tóm tắt

13% progress

Tái hiện cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, trong sáng và đẹp đẽ của Người được bổ sung thêm nhiều tư liệu mới, nhiều khám phá giá trị, giúp cho nhân dân ta và bạn bè quốc tế hiểu thêm về tư tưởng, lý luận, đạo đức, phong cách của một lãnh tụ vĩ đại. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.005196 Sẵn có Kho đọc
ML.006612 Sẵn có Kho mượn
ML.006613 Sẵn có Kho mượn
ML.006614 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 4 Tổng số: 4
thuw viejn caf mau