Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
70000
Mô tả vật lý :
160tr. : bảng, hình vẽ ; 27cm
Từ khóa :
Gáy sách :
746.44 / M458TR
Lượt lưu thông :
2
LDR00881cam a2200241 a 4500
00169117
00520181109092033.0
008181109b |||||||| ||||||||||||||
020##|c70000 |d5b
0410#|avie
08214|a746.44 |bM458TR |214
24510|a100 mẫu thêu : |bHướng dẫn kỹ thuật thêu tay / |cBích Loan biên soạn
260##|aH. : |bMỹ thuật , |c2005
300##|a160tr. : |bbảng, hình vẽ ; |c27cm
520##|aGiới thiệu những mẫu thêu thông dụng, đơn giản và dễ thực hiện.
650#4|aThêu
650#0|aSách tham khảo
7000#|aBích Loan , |ebiên soạn
852##|bTV.KD |jDL.005303 |tDL.005303
852##|bTV.KM |jML.006873 |tML.006873
852##|bTV.KM |jML.006874 |tML.006874
852##|bTV.LC |jLCL.002516 |tLCL.002516
852##|bTV.LC |jLCL.002517 |tLCL.002517

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu những mẫu thêu thông dụng, đơn giản và dễ thực hiện. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.005303 Sẵn có Kho đọc
ML.006873 Sẵn có Kho mượn
ML.006874 Sẵn có Kho mượn
LCL.002517 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.002516Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 4 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau