Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
447tr. ; 21cm
Gáy sách :
398.809 597 / H112S
Lượt lưu thông :
0
LDR00952cam a2200217 a 4500
00172699
00520180102103034.0
008180102b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786045395899 |d1b
0410#|avie
08214|a398.809 597 |bH112S |214
1001#|aLê Thúy Quỳnh
24510|a&"Hảy súng khon&" - Bản trường ca khát vọng vô tận : |bGiới thiệu / |cLê Thúy Quỳnh
260##|aH. : |bHội Nhà văn , |c2017
300##|a447tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
520##|aVài nét sơ lược về người Thái trắng Tây Bắc. Cấu trúc văn bản. Các yếu tố nghệ thuật của lời tiễn hồn. &"Lời tiễn hồn&" bản trường ca về khát vọng cuộc sống.
650#0|aVăn học hiện đại
650#0|aTrường ca
650#0|aTây Bắc
852##|bTV.KD |jDV.030508 |tDV.030508

Tóm tắt

13% progress

Vài nét sơ lược về người Thái trắng Tây Bắc. Cấu trúc văn bản. Các yếu tố nghệ thuật của lời tiễn hồn. "Lời tiễn hồn" bản trường ca về khát vọng cuộc sống. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.030508 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau