Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
174tr. ; 21cm
Gáy sách :
343.597 08 / H411Đ
Lượt lưu thông :
3
LDR01101cam a2200253 a 4500
00172722
00520180102141713.0
008180102b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786049312274 |d4b
0410#|avie
0820#|a343.597 08 |bH411Đ |223
24500|aHoạt động xúc tiến thương mại - Những điều cần biết
260##|aH. : |bCông thương , |c2016
300##|a174tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Bộ Công thương
520##|aGồm 85 câu hỏi và trả lời ngắn gọn về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính
650#0|aLuật thương mại . . |2Bộ TK TVQG
650#0|aThông tư liên bộ . . |2Bộ TK TVQG
650#0|aXúc tiến thương mại . . |2Bộ TK TVQG
651#0|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
852##|bTV.KD |jDV.030548 |tDV.030548
852##|bTV.KM |jMV.054947 |tMV.054947
852##|bTV.LC |jLCV.035608 |tLCV.035608
852##|bTV.LC |jLCV.035609 |tLCV.035609

Tóm tắt

13% progress

Gồm 85 câu hỏi và trả lời ngắn gọn về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.030548 Sẵn có Kho đọc
MV.054947 Sẵn có Kho mượn
LCV.035608Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.035609Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 3 Đang lưu thông: 2 Sẵn có: 2 Tổng số: 4
thuw viejn caf mau