Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
304tr. ; 21cm
Gáy sách :
335.434 6 / T550T
Lượt lưu thông :
0
LDR01120cam a2200277 a 4500
00172740
00520180102104754.0
008180102b |||||||| ||||||||||||||
020##|d1b
0410#|avie
08214|a335.434 6 |bT550T |214
24510|aTư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay : |bSách chuyên khảo / |cLý Việt Quang chủ biên; Phạm Ngọc Anh...[và những người khác]
260##|aH. : |bChính trị Quốc gia , |c2017
300##|a304tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
500##|aSách tặng biếu năm 2017: 01 bản
650#0|aGiáo dục
650#0|aĐổi mới
650#0|aTư tưởng Hồ Chí Minh
651#0|aViệt Nam
7001#|aBùi Hồng Cẩn
7001#|aPhạm Hồng Chương
7001#|aPhạm Ngọc Anh
7001#|aTrương Văn Bắc
7000#|aLý Việt Quang , |echủ biên
852##|bTV.KD |jDV.030523 |tDV.030523

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.030523 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau