Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
Tái bản có bổ sung, chỉnh sửa
Giá tiền:
99000
Mô tả vật lý :
340tr. ; 24cm
Gáy sách :
324.259 707 / NH556D
Lượt lưu thông :
0
LDR01316cam a2200229 a 4500
00172752
00520180102153315.0
008180102b |||||||| ||||||||||||||
020##|c99000 |d1b : |a9786048016975
0410#|avie
0820#|a324.259 707 |bNH556D |223
1000#|aĐàm Đức Vượng
24500|aNhững dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập / |cĐàm Đức Vượng
250##|aTái bản có bổ sung, chỉnh sửa
260##|aH. : |bThông tin và Truyền thông , |c2016
300##|a340tr. ; |c24cm
520##|aTrình bày có hệ thống về quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta; các tổ chức tiền thân của Đảng; hội nghị thành lập Đảng và toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng qua 11 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc
60000|2Bộ TK TVQG |aHồ Chí Minh |cLãnh tụ Cách mạng, chính trị gia |y1890-1969 |zViệt Nam
61000|2Bộ TK TVQG |aĐảng Cộng sản Việt Nam
650#0|aLịch sử . |2Bộ TK TVQG
650#0|aSự nghiệp cách mạng . |2Bộ TK TVQG
852##|bTV.KD |jDL.005539 |tDL.005539

Tóm tắt

13% progress

Trình bày có hệ thống về quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta; các tổ chức tiền thân của Đảng; hội nghị thành lập Đảng và toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng qua 11 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.005539 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau